Hurtigdiagnostikk Molekylær

Vi er leverandør av en rekke ulike systemer for hurtig analysering av ulike agens/prøvematerialer ved hjelp av molekylær metodikk.

Utfordringer med hensyn til sykehusinfeksjoner, bakterieresistens, behov for hurtigdiagnostikk av kritisk syke pasienter og avklaring i forhold til isolasjon, krever effektive og raske løsninger. En fellesnevner for våre produkter innen dette feltet er moderne og innovative systemer, raske resultater med høy kvalitet, enkel håndtering og lite «hands on».

Vi tilbyr både multipleks og singel/dupleks tester/paneler. Vi leverer tester/paneler innenfor genetikk, bakteriologi, virologi, sopp og resistens.

Produkter