Vanvittige etterspørsel da pandemien traff Norge

Vanvittige etterspørsel da pandemien traff Norge

Økte salgsinntektene med hele 37 prosent i fjor: – Korona har definitivt vært en positiv bidragsyter Les artikkelen fra Romerikes Blad

publisert 05 apr 21, journalist Tina Aardahl, Romerikes Blad 

Korona har vært en bidragsyter

«Absurd» er ordet administrerende direktør Tove Nyhus bruker for å beskrive den vanvittige etterspørselen firmaet hennes opplevde da pandemien traff Norge i mars i fjor. Det har gitt gode resultater.

– Absolutt alle skulle ha det samme, og de skulle ha det med en gang, så vår største utfordring var egentlig om vi var i stand til å levere nok, forteller administrerende direktør i Kjeller-firmaet Bergman Diagnostika, Tove Nyhus.

Bergman Diagnostika på Kjeller har lagt bak seg et kjempeår i 2020. adm.dir, Tove Nyhus. Foto: Lisbeth Lund Andresen

Analyse av Covid 19-tester

Det var da koronapandemien traff landet for fullt i mars i fjor at det lokale firmaet med 36 ansatte måtte kaste seg rundt og jobbe på spreng for å møte den enorme etterspørselen som oppsto etter produktene de selger.

– Vi en kompetansebedrift som holder på med markedsføring, salg, support og teknisk service av medisinsk teknisk utstyr til det norske helsevesen. I all hovedsak er det snakk om analyseinstrumenter, og da blant annet instrumenter som analyserer Covid 19-tester, som jo har fått mye oppmerksomhet i året som har gått, forteller Nyhus.

I likhet med resten av verden har 2020 vært et helt ekstraordinært år for Bergman Diagnostika på Kjeller. For det lokale diagnostikkfirmaet har imidlertid pandemien også hatt store positive konsekvenser.

– Ettersom våre viktigste kunder finnes i helsevesenet så har vi forretningsmessig opplevd positive konsekvenser av pandemien. Vi har også i 2020 hatt et godt driftsår, og vi har hatt stor omsetningsøkning relatert til Covid 19, forteller Nyhus.

Bergman Diagnostika på Kjeller har lagt bak seg et kjempeår i 2020. adm.dir, Tove Nyhus. Foto: Lisbeth Lund Andresen

Positivt og negativt

Årsaken til omsetningsøkningen skyldes nemlig i hovedsak salg av koronatester og tilhørende analyseinstrumenter til norske sykehus. Sammenlignet med 2019 økte Bergman Diagnostika salgsinntektene med hele 37 prosent i 2020.

– Vi hadde på en måte et godt år både på grunn av og til tross for korona. Selv om pandemien har vært en positiv bidragsyter til omsetningen, så er det andre områder som har stoppet opp på grunn av den. En del planlagte operasjoner og inngrep på sykehus har for eksempel blitt satt på vent, noe som betyr at det ikke har vært et like stort behov for en del av de produktene vi normalt leverer og jobber med. I tillegg er en veldig viktig del av vår jobb å reise rundt i Norge til samarbeidspartnere, og det er klart at det ikke har vært så lett i den situasjonen vi alle har vært i, sier Nyhus.

At Kjeller-bedriften leverer gode resultater er imidlertid ikke noe enestående for 2020. Helt siden starten i 1999 har de drevet solid økonomisk, og ifølge administrerende direktør, som har vært med hele veien, er det utelukkende takket være flinke og lojale ansatte.

Bergman Diagnostika på Kjeller har lagt bak seg et kjempeår i 2020. adm.dir, Tove Nyhus. Foto: Lisbeth Lund Andresen

– Arbeidsmiljø er nøkkelen

–  Jeg tror arbeidsmiljø er nøkkelen til gode resultater over tid. Min hypotese er at det stort sett ikke er lønn som driver mennesker, det er trivsel, og da er arbeidsmiljø noe av det aller viktigste for å rekruttere og beholde dyktige ansatte, sier Nyhus.

Hun har stor tro på frihet under ansvar, og sier at de ansatte hos henne stort sett styrer dagen sin selv.
- Arbeidsmiljø kan være så mangt, men en av tingene som alltid har vært viktig her hos oss er dette med frihet og ansvar. Man får jobbe veldig selvstendig med stor myndighet og tillit, forutsatt at man også tar ansvaret det fører med seg, og min erfaring er at veldig mange mennesker trives godt med dette.

Nyhus forteller at det ofte fleipes med at dersom man først blir ansatt hos Bergman Diagnostika, så blir man der også hele livet.
– Det er nok en del som tenker at det ikke er udelt positivt at ansatte blir i jobben i så mange år som vi ønsker hos oss, men vi er en sånn type bedrift hvor man er avhengig av å ha relativt stabile ansatte. Skulle vi hele tiden rekruttert og lært opp nye folk i den spisskompetansen vi besitter, ville vi rett og slett ikke klart å prestere og produsere på et høyt nok nivå. Derfor er målet hele tiden vekst slik at vi kan fylle på med friskt blod, samtidig som vi kan opprettholde den stabiliteten i ansattgruppa vi er helt avhengig av, sier hun.