Pipetteringsrobot / Liquid handling

En pipetteringsrobot brukes til å automatisere arbeidsflyter laboratorier på sykehus. Roboten pipetterer en valgt mengde reagens, prøver eller annen væske til en bestemt beholder.

Væskehåndtering spiller en sentral rolle i biovitenskapelige laboratorier. Pipettering for hånd kan være både kjedelig, tidkrevende og upraktisk. Prøvevolumene er vanligvis små, på mikro- eller nanoliternivå, og antallet overførte prøver kan være enormt som det har vært under koronapandemien. Under disse forholdene har det vært strengt nødvendig for sykehusene å automatisere væskehåndteringen på.

Bergman Diagnostika AS har en sterk etterspørsel etter automatiserte væskehåndteringsroboter til sykehus.

Pandemilaben styrkes med en ny pipetteringsrobot

Pandemilaben dobler kapasiteten

Kontaktpersoner

Kristian Wittek

Produktsjef

+47 97 57 99 14

Send e-post

KW1

Morten Thorsholt

Produktsjef

+47 48 05 65 77

Send e-post

Morten Full Size Transparent