Om oss

Vår historie

Bergman Diagnostika AS ble stiftet 1. april 1999 ved at diagnostikaavdelingen i Bergman AS ble skilt ut som et eget selskap. Flere medarbeidere med lang erfaring innen diagnostika fulgte med over til Bergman Diagnostika AS. Bergman Diagnostikas Adm.dir. er Tove Nyhus som har vært ansatt i konsernet siden 1985.

Fra begynnelsen konsentrerte selskapet seg om instrumenter og tilbehør innen blodgass, koagulasjon og hematologi. Hovedagenturet var på denne tiden Radiometer Medical, en av verdens ledende produsenter innen blodgass. Flere av agenturene som var med fra starten er fortsatt i vår portefølje i dag.

Bergman Diagnostika AS er kjent for sin service og personlige engasjement, og med en sterk markedsposisjon, spesielt innen blodgass og koagulasjon. I dag er Bergman Diagnostika AS et av Norges ledende diagnostikafirma. Vi arbeider med kundetilpassede løsninger, instrumenter og service blant annet innenfor blodgass, koagulasjon, hematologi, elektroforese, pipetteringsroboter og klinisk kjemi.

AddLife og Triolab

Bergman Diagnostika AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet AddLife AB. Vi tilhører forretningsområdet Labtech, og vi er en del av Triolab Gruppen. Triolab-gruppen består av separate organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland med totalt mer enn 150 ansatte, og en omsetning ca. 80 Mio Euro.

Gruppen representerer ledende leverandører innen flere områder: Blodgass, Koagulasjon, Elektroforese, Hematologi, Klinisk kjemi, Blodbank, Immunologi, Mikrobiologi, pipetteringsroboter,  HLA og Molekylær diagnostikk.

Forretningsidé og Hovedsstrategi

Bergman Diagnostika AS skal ved hjelp av høy kvalitet og kompetanse være ledende samarbeidspartner innen diagnostika.

Hovedstrategi: Å ha sterke, langsiktige relasjoner til kunder, leverandører og medarbeidere.  Ansatte i Bergman Diagnostika AS arbeider i en organisasjon tuftet på fem grunnelementer: Enkelhet, Effektivitet, Vilje til forandring, Ansvar, Frihet

Vi er medlem av Melanor

Melanor er bransjeorganisasjonen for medtek og lab i Norge. Med om lag 150 medlems- bedrifter og over 3000 ansatte utviklet, produseres og leveres utstyr til helse-Norge, forskning, utdanning og industri. Bergman Diagnostika er medlem i Melanor.

Les mer om Melanor

Medarbeidere

Vi er til sammen 38 ansatte i Bergman Diagnostika. Her kan du møte noen av våre medarbeidere og se hva de jobber med, hvilken utdanning og tidligere erfaring de har. 

Jobb hos oss

Er du interessert i å jobbe i et åpent og positivt miljø med høyt spesialiserte helseprodukter, ta gjerne kontakt med oss.